รับทำเว็บไซต์ทุกรูปแบบ

เว็บไซต์นำเสนอข้อมูล

สำหรับท่านที่ต้องการทำเว็บไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัท ห้างร้าน หรือแนะนำสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว และทางเจ้าของเว็บไม่สามารถเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง 

ราคา 8,000 บาท

เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลและระบบจัดการเว็บไซต์

สำหรับท่านที่ต้องการทำเว็บไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัท ห้างร้าน หรือแนะนำสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งยังต้องการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูลได้ด้วยตนเองตลอดเวลา 

ราคา 12,000 บาท

เว็บไซต์ที่มีระบบการใช้งานหลากหลาย

สำหรับท่านที่ต้องการทำเว็บไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัท ห้างร้าน หรือแนะนำสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าดูข้อมูล ติดต่อ สอบถาม รวมทั้งสามารถมีส่วนร่วมกับทางเว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ และระบบจัดการเว็บไซต์ที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ราคา 18,000 บาทขึ้นไป

เว็บไซต์ทำด้วย WordPress

ทำเว็บไซต์ด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ CMS ที่นิยมใช้กันทั่วโลกด้วย WordPress รองรับการเข้าใช้งานทุกอุปกรณ์ โดยทางเราจะทำการติดตั้ง ปรับแต่ง และเพิ่มเติมข้อมูลในรูปแบบที่คุณต้องการ 

ราคา 9,900 บาท